ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย

ผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เราได้มุ่งเน้นการบริการที่มีความหลากหลายและมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสและประโยชน์ให้กับคู่ค้าของเรา โดยบริการของบริษัทซิลลิคฟาร์มา เริ่มตั้งแต่ การขนส่งและกระจายสินค้าประเภท เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการวิจัยทางการแพทย์, การให้บริการทางการขายและการตลาด, การดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล, ตลอดจนถึงการบริหารจัดการร้านขายยาอย่างครบวงจร
 

Zuellig Pharma | Making Healthcare More AccessibleeZRx | บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขอแนะนำ บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของซิลลิค ฟาร์มา ที่สามารถใช้บริการได้ทั้งผ่านเวบและแอพพลเคชันบน iOS และ Android ตลอด 24x7 เพิ่มความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ การคืนสินค้า การติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการแจ้งคืนสินค้าของท่านแบบเรียลไทม์

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official eZRx Thailand @ezrxthailand หรือ สมัครใช้งานออนไลน์ได้ที่นี่


ISO 27001:2013 Information Security Management System

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยการทำงานอย่างมีคุณภาพและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นหุ้นส่วนที่ดีสำหรับพนักงานของเรา

     

Easy Track

Login for Z-TRACK

ZuelligFIRST